Вашето щастие е нашият успех

Резултатите от изследователската дейност на университета в рамките на проекта „Клинично ориентирани фундаментални проучвания“, които доведоха до новия терапевтичен подход, от години се представят и обсъждат на национални и международни конгреси наред с други методи за борба с болките и стимулация на микроциркулацията (най-вече методи на физикалната терапия).

През 1996 на »Третия международен конгрес на обществото на матрикс проучванията« проектът бе отличен с наградата за изследователска дейност Matrimed за отлично свършена работа. По случай »Equitana Inside«-световно изложение на конни спортове на 7-ми март März 2001- бе присъдена наградата Wolf- Kröber за иновативни идеи в областта на конния спорт.

Завършени са четири научни труда за матрично-ритъмната терапия под формата на дисертации или дипломни разработки (Университет Ерланген; LVA Баден-Вюртенберг; Университет Хановер; Трудова медицина DaimlerChrysler, Синделфинген; Технически университет Мюнхен). Други са в процес на работа.